Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για... Διαβάστε Περισσότερα → Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση κατασκευής έργου

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία... Διαβάστε Περισσότερα → Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση κατασκευής έργου

Στοιχεία σύμβασης προς δημοσιοποίηση

Γενικά - Επικαιρότητα|

Ο Δήμος Κιλκίς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό... Διαβάστε Περισσότερα → Στοιχεία σύμβασης προς δημοσιοποίηση

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού

Γενικά - Επικαιρότητα|

Ο Δήμος Κιλκίς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό... Διαβάστε Περισσότερα → Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Περιληπτική Διακήρυξη Αναλυτική Διακήρυξη Τεχνική Έκθεση... Διαβάστε Περισσότερα → Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Περίληψη Διακήρυξης Αναλυτική Διακήρυξη Προϋπολογισμός... Διαβάστε Περισσότερα → Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή δημοπρασία (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ανάθεση του έργου: “ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Περιληπτική Διακήρυξη Αναλυτική Διακήρυξη Τεχνική Έκθεση... Διαβάστε Περισσότερα → Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή δημοπρασία (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ανάθεση του έργου: “ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή δημοπρασία (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ανάθεση του έργου: “ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ””

Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Περιληπτική Διακήρυξη Αναλυτική Διακήρυξη Τεχνική Έκθεση... Διαβάστε Περισσότερα → Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή δημοπρασία (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ανάθεση του έργου: “ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ””

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή δημοπρασία (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ανάθεση του έργου: “ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”.

Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Περιληπτική Διακήρυξη Αναλυτική Διακήρυξη Τεχνική Έκθεση... Διαβάστε Περισσότερα → Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή δημοπρασία (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ανάθεση του έργου: “ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ, Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”.

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού

Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Νέα - Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Κιλκίς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό... Διαβάστε Περισσότερα → Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΕΩΝ Η ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΔΟΪΡΑΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ ΑΣΣΗΡΟΥ ΩΣ Α/Κ Ν. ΣΑΝΤΑΣ”

Νέα - Ανακοινώσεις|

Στο Φ.Ε.Κ. 288 Α.Α.Π./ 3-9-2014 δημοσιεύθηκε η ειδοποίηση σχετικά με... Διαβάστε Περισσότερα → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΕΩΝ Η ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΔΟΪΡΑΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ ΑΣΣΗΡΟΥ ΩΣ Α/Κ Ν. ΣΑΝΤΑΣ”

RE: Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την... Διαβάστε Περισσότερα → RE: Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

Close Search Window