Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται, μαζί με τους  αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφασης  του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318)» ΥΑ και ισχύει,  θα αποτελείται από:

 1. Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο (2) θα προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
 2. Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 3. Μία/Έναν (1) εκ των αρχαιότερων νηπιαγωγών
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην  περίπτωση  που δεν  υπάρχει  ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων  συλλόγων γονέων, κατά  προτεραιότητα μεγέθους  σχολικής  μονάδας.
 5. Δύο (2) δημότες

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», έχουν ως εξής:

 1. Καζαντζίδης Αναστάσιος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά» με αναπληρωτή του, τον Θεοδωρίδη Δημήτριο, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 2. Πατλάκη Ελένη, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά» με αναπληρωτή της, τον Νικολαΐδη Αιμίλιο, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 3. Μπαλάσκας Γεώργιος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά» με αναπληρωτή του, τον Κοσμίδη Θεμιστοκλή, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 4. Μουρατίδης Χριστόφορος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς» με αναπληρωτή του, τον Ασλανίδη Παναγιώτη, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»
 5. Βαλμά Γεωργία, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς» με αναπληρωτή της, τον Μαυρουδή Σταύρο, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»
 6. Αρβανιτίδης Λεωνίδας, Διευθυντής 8ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς με αναπληρωτή του, τον Αμοιρίδη Βασίλειο, Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας
 7. Ταλαμπίρης Κωνσταντίνος, Διευθυντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς με αναπληρωτή του, τον Σιμιτζή Χαράλαμπο, Διευθυντή 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς
 8. Δουδούμη Στυλιανή, Διευθύντρια 9ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς με αναπληρώτριά της, την Κρομλίδου Αθηνά, Διευθύντρια 13ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς
 9. Αμοιρίδης Σταύρος, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Δήμου Κιλκίς με αναπληρωτή του, τον Σιδηρόπουλο Κωνσταντίνο, εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων Δήμου Κιλκίς
 10. Καραΐτης Ιωάννης, Δημότης με αναπληρωτή του, τον Λούνη Αναστάσιο
 11. Τριανταφυλλίδου Γεωργία, Δημότισσα με αναπληρώτρια της, την Παπουτσή Αθανασία

 

 • Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π. ορίζονται:
 • ο Δημότης κ. Καραΐτης Ιωάννης, ως Πρόεδρος
 • η Δημότισσα κ. Τριανταφυλλίδου Γεωργία, ως Αντιπρόεδρος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window