Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης) αποτελείται  από 35 Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Από αυτούς 21 ανήκουν στην παράταξη της πλειοψηφίας “Κιλκίς Μπροστά”, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι 12 ανήκουν στη δημοτική παράταξη “νέο Κιλκίς”  και 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι ανήκουν στην παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση Κιλκίς”. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

  • Για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
  • Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  • Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.

Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

  • Μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

 

Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς
(Δημοτική περίοδος λειτουργίας 1.1.2024 – 31.12.2028)

 

Δήμαρχος Κιλκίς: Δημήτριος Κυριακίδης

Πρόεδρος: Ιωάννης Χατζηαποστόλου

Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Χρυσοχοϊδου

Γραμματέας: Βασίλειος Κοκκινίδης

 

Πλήρης σύνθεση

Κωνσταντίνος Παπακώστας (“Κιλκίς Μπροστά”)

Ευστάθιος Καρυπίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Κωνσταντίνος Καμενίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Νικόλαος Γιαρήμαγας (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Ελένη Πατλάκη  (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Κωνσταντίνος Μπλούκος (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Ιωάννης Χατζηαποστόλου (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Θεμιστοκλής Κοσμίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Ηλίας Μητρούλης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Θεμιστοκλής Ανθρακίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Βασίλειος Καραμπίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Αναστάσιος (Σούλης) Καζαντζίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Δημήτριος Θεοδωρίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Γεώργιος Μπαλάσκας (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Νικόλαος Αβραμίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Ανέστης Πογέλης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Μαρία Μασμανίδου-Τσάβαλου (‘’Κιλκίς Μροστά’’) 

Δημήτριος Φωτιάδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Αιμίλιος Νικολαϊδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

 

 

Φώτιος Γεωργιάδης (‘’νέο Κιλκίς’’)

Χρήστος Κωστελίδης (‘’νέο Κιλκίς’’)

Γεωργία Βαλμά (‘’νέο Κιλκίς’’)

Ιωάννης Τσερκεζής (‘’νέο Κιλκίς’’) 

Άννα Δημάκη (‘’νέο Κιλκίς’’) 

Αλέξανδρος Σεϊτανιώτης (‘’νέο Κιλκίς’’) 

Θεόδωρος Βαφειάδης (‘’νέο Κιλκίς’’)

Σταύρος Μαυρουδής (‘’νέο Κιλκίς’’)

Χριστόφορος Μουρατίδης (‘’νέο Κιλκίς’’)

Χριστίνα Χρυσοχοϊδου (‘’νέο Κιλκίς’’)

Όλγα Ζαραλή -Χαριτωνίδου (‘’νέο Κιλκίς’’)

Παναγιώτης Ασλανίδης  (‘’νέο Κιλκίς’’)

 

 

Βασίλειος Κοκκινίδης (‘’Λαϊκή Συσπείρωση Κιλκίς’’)

Κωνσταντίνος Τσαουσίδης (‘’Λαϊκή Συσπείρωση Κιλκίς’’)

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window