Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης) αποτελείται  από 41 Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι  εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Από αυτούς 13 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι 21 ανήκουν στους 5 μειοψηφήσαντες συνδυασμούς και 7 Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

  • Για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
  • Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  • Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.

Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

  • Μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

 

Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς
(Δημοτική περίοδος λειτουργίας 1.9.2020 – 31.12.2023)

 

Δήμαρχος Κιλκίς: Δημήτριος Κυριακίδης

Πρόεδρος: Παύλος Θωμαϊδης

Αντιπρόεδρος: Θεμιστοκλής Ανθρακίδης

Γραμματέας: Άννα Νικολαϊδου

 

Πλήρης σύνθεση

Αικατερίνη Γιαννακούλα Ζιούτα (“Κιλκίς Μπροστά”)

Δημήτριος Θεοδωρίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Παύλος Θωμαϊδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Γεώργιος Κεμανίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Θεμιστοκλής Κοσμίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Βλάσιος Κουρτίδης  (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Δημήτριος Κυριακίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Γεώργιος Μπαλάσκας (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Χαρίλαος Ξενιτίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Ανέστης Πογέλης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Ιωάννης Χατζηαποστόλου (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

 

Παύλος Τονικίδης (‘’Δήμος Αξιών’’ )

Θεμιστοκλής Ανθρακίδης (‘’Δήμος Αξιών)

Θεόδωρος Βαφειάδης (‘’Δήμος Αξιών’’) – Ανεξάρτητος

Νικόλαος Γιαρήμαγας (‘’Δήμος Αξιών’’) – Ανεξάρτητος

Δημήτριος Δημητρίου (‘’Δήμος Αξιών’’)

Κωνσταντίνος Ζώτος (‘’ Δήμος Αξιών’’)

Γεώργιος Καϊσίδης (‘’Δήμος Αξιών’’)

Βασίλειος Καραμπίδης (‘’Κιλκίς Δήμος Αξιών’’)

Γεώργιος Μιχαηλίδης (‘’ Δήμος Αξιών’’) – Ανεξάρτητος

Λάζαρος Παζαρτζικλής (‘’Δήμος Αξιών’’) – Ανεξάρτητος

Κωνσταντίνος Παπακώστας (‘’Δήμος Αξιών’’) – Ανεξάρτητος

Νικόλαος Στανημερόπουλος (‘’Δήμος Αξιών’’) – Ανεξάρτητος

 

Δημήτριος Τσαντάκης (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Νικόλαος Αμοιρίδης (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Μαρία Μασμανίδου – Τσάβαλου (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’) – Ανεξάρτητη

Αναγνώστης Μοσχοτόγλου (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Άννα Νικολαϊδου (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Καλλισθένη Πάκα (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Πρόδρομος Πεντζερετζής (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Χριστόφορος Πιπερίδης (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Άγγελος Τσιφτσής (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

 

Δημήτριος Αγαθόπουλος (‘’Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη’’)

Ελένη Αναστασιάδου (‘’Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη’’)

Αλέξανδρος Σεϊτανιώτης (‘’Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη’’)

 

Ιωάννης Φαχουρίδης (‘’Λαϊκή Συσπείρωση Κιλκίς’’ )

Βασίλειος Αϊβαζίδης (‘’Λαϊκή Συσπείρωση Κιλκίς’’)

 

Αναστάσιος Καζαντζίδης (‘’Κιλκίς – Μαζί Μπορούμε’’)

Χρήστος Σαρβανίδης (‘’Κιλκίς – Μαζί Μπορούμε’’)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window