Δείτε τα Τηλέφωνα των Υπηρεσιών του Δήμου.

Χρήσιμα Τηλέφωνα και email Δήμου Κιλκίς

Τηλεφωνικό Κέντρο:

23413 52101-100
info@dhmoskilkis.gr

Γραφείο Δημάρχου Κιλκίς – Γραμματεία:

23413 52102 και 23413 52108
dimarxos@dhmoskilkis.gr
grammateiadim@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Γαλλικού

Τηλ. Κέντρο: 23413 50800
gallikos@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης

Τηλ. Κέντρο: 23413 50500
doirani@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Κρουσσών

Τηλ. Κέντρο: 23413 50900
kroussia@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Μουριών

Τηλ. Κέντρο: 23413 52401
mouries@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης

Τηλ. Κέντρο: 23413 50600
pikrolimni@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Χέρσου

Τηλ. Κέντρο: 23413 52300
xerso@dhmoskilkis.gr

Γενικός Γραμματέας Δήμου Κιλκίς

23413 52112

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:

23413 52149
journalist@dhmoskilkis.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαρία Σαραντοπούλου, 23413 52143, sholixesepitropes@dhmoskilkis.gr

Μαρία Τσοτσάκη, 23413 52149, journalist@dhmoskilkis.gr

Ειδικοί Συνεργάτες

Καναρόπουλος Χρήστος, 23413 52215, kanaropoulos@dhmoskilkis.gr
Κοζάρης Λάζαρος, 23413 52212, la.kozaris@dhmoskilkis.gr
Κουντουρίδου Ελπίδα, 23413 52102, grammateiadim@dhmoskilkis.gr
Νικολαϊδου Δέσποινα, 23413 52108, grammateiadim@dhmoskilkis.gr
Νικητίδου Ευδοκία, 23413 52295, a.simaioforidis@dhmoskilkis.gr

Γραφείο Δικηγόρων:

23413 52138-139
dimarelou@dhmoskilkis.gr
kantartzis@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων:

23413 52142-145
pol.organon@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης :

23413 52150-151
masmanid@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Αντιδήμαρχος: Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος
2341352295
e.nikitidou@dhmoskilkis.gr

2341352298
pol.prostasia@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών:

Αντιδήμαρχος: Ανέστης Πογέλης
23413 53412
a.pogelis@dhmoskilkis.gr

23413 52160-161-162
tpe@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Αντιδήμαρχος: Θεμιστοκλής Κοσμίδης
2341352210
th.kosmidis@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Αντιδήμαρχος: Νικόλαος Γιαρήμαγας
2341352212
n.giarimagas@dhmoskilkis.gr

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Aντιδήμαρχος: Θεμιστοκλής Ανθρακίδης 2341352130

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 23413 52120
dkyrtsidis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

23413 52164, 165, 166, 167
prosopiko.kilkis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

2341075235
koinof.erg1@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης:

23413 52-122 και 123-124-125

Προϊσταμένη: 23413 52125
mavidou@dhmoskilkis.gr

Μητρώα Αρρένων:

23413 52116-117-118
mosxidou@dhmoskilkis.gr
katikaridou@dhmoskilkis.gr

Δημοτολόγια:

23413 52122 και 123-124
dimotologia@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ληξιαρχείου:

23413 52127-128,
lixiarxeio@dhmoskilkis.gr

2341352128
p.tolias@dhmoskilkis.gr

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Θεμιστοκλής Ανθρακίδης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών:  23413 52170
oikonomiki@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Μισθοδοσίας:

23413 52 168-169-171
misthodosia@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας:

23413 52 194-195-196-197-198-202
esoda@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού:

23413 52 184-186-187-188-189
logistirio@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Διπλογραφικού:

23413 52 181-182
nikopol@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Προμηθειών:

23413 52 155-156-157-158
promithies@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ταμείου:

23413 52 175-177-178-179-180
tameio@dhmoskilkis.gr

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αντιδήμαρχος: 23413 52251
g.balaskas@dhmoskilkis.gr

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: 23413 52230
toa@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων

adeies.katastimaton@dhmoskilkis.gr

Προϊσταμένη Τμήματος

23413 52235
d.tsismalidou@dhmoskilkis.gr

Για Καταστήματα, Περίπτερα, Κοινόχρηστοι Χώροι:

23413 52236, -232, -235

adeies.katastimaton@dhmoskilkis.gr

Για Υπαίθριο Εμπόριο:

23413 52233, -235
xr.kyriakidis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής:

23413 52231
agapidou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας & Υδάτινων Πόρων:

23413 52244, 243
zoiki.paragogi@dhmoskilkis.gr

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας

Αντιδήμαρχος: Αικατερίνη Γιαννακούλα -Ζιούτα
2341352282
ai.ziouta@dhmoskilkis.gr

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: 23413 52280
koin.prostasia@dhmoskilkis.gr
xaki@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:

23413 52282
kesidou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας:

23413 52284
tasidou@dhmoskilkis.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος: Αιμίλιος Νικολαϊδης
23413 52245

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Αναστάσιος Μπρόζος

2341352275
a.brozos@dhmoskilkis.gr
grammateiaty@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου & Διοικητικής Στήριξης:

23413 52245, 247, 248

Τμήμα Κτιριακών & Συγκοινωνιακών Έργων:

2341352250-261-272
leonorf@0791.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Κτηματολογίου, Τοπογραφίας & Κυκλοφορίας:

23413 52275, 258, 263

Τμήμα Συνεργείων & Αποκατάστασης Βλαβών:

23413 52266
kyrlis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ηλ/μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Σηματοδότησης:

23413 52253, 254, 256
g.gianniotis@dhmoskilkis.gr
Βλάβες: 23413 52252

Τμήμα Υδραυλικών Έργων & Συντήρησης Κατασκευών

2341352260-264-271
strantz@dhmoskilkis.gr

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
poleodomia@dhmoskilkis.gr

Αντιδήμαρχος: Ανέστης Πογέλης

23413 53412
a.pogelis@dhmoskilkis.gr

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 23413 53 400
zo.tzimitra@dhmoskilkis.gr

Τμήμα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών:

23413 53 413-412-410
zo.tzimitra@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών – Αυθαιρέτων:

23413 53421-407-409
el.almpani@dhmoskilkis.gr
pa.faxouridis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Γραμματείας και Αρχειοθέτησης

23413 53405
i.athanasiadou@dhmoskilkis.gr

Αρχείο: 23413 53402

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Παπακώστας

23413 52299
k.papakostas@dhmoskilkis.gr

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης:23413 52296
kanaridou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου
23413 52296-289-294
kanaridou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
23413 52292-291
ap.kostoglou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Καθαριότητας
23413 52288-299
iraklis@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Στήριξης
2341352289
paraskevopoulou@dhmoskilkis.gr,

Αποθήκη: 23413 52297-273-276

ΚΕΠ Κιλκίς και Δημοτικών Ενοτήτων

Αντιδήμαρχος: Ανέστης Πογέλης
23413 53412
a.pogelis@dhmoskilkis.gr

ΚΕΠ Κιλκίς

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 23413 52025
anastasios.nikolaidis.iz@kep.gov.gr

Προϊστάμενος: 2341352026
spyridon.theodorou.is@kep.gov.gr

23413 52026-024-019-021

ΚΕΠ Μανδρών:

2341041685
maria.amanatidou.kep0730@kep.gov.gr

ΚΕΠ Μαυρονερίου:

23413 50710
andriana.vasilakou.kep0732@kep.gov.gr

ΚΕΠ Δροσάτου:

23413 50509
marina.matsoukatidou.kep0959@kep.gov.gr

Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

23413 52146

symparastatis@dhmoskilkis.gr

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window