Δείτε τα Τηλέφωνα των Υπηρεσιών του Δήμου.

Χρήσιμα Τηλέφωνα και email Δήμου Κιλκίς

Τηλεφωνικό Κέντρο:

23413 52101-100
info@dhmoskilkis.gr

Γραφείο Δημάρχου Κιλκίς – Γραμματεία:

23413 52102 και 23413 52108
dimarxos@dhmoskilkis.gr
grammateiadim@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Γαλλικού

Τηλ. Κέντρο: 23413 50800
gallikos@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης

Τηλ. Κέντρο: 23413 50500
doirani@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Κρουσσών

Τηλ. Κέντρο: 23413 50900
g.aslanidis@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Μουριών

Τηλ. Κέντρο: 23413 52401
mouries@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης

Τηλ. Κέντρο: 23413 50600
pikrolimni@dhmoskilkis.gr

Δημοτική Ενότητα Χέρσου

Τηλ. Κέντρο: 23413 52300
xerso@dhmoskilkis.gr

Γενικός Γραμματέας Δήμου Κιλκίς

23413 52112
n.intzelis@dhmoskilkis.gr

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:

23413 52149
journalist@dhmoskilkis.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαρία Σαραντοπούλου, 23413 52143, sholixesepitropes@dhmoskilkis.gr

Μαρία Τσοτσάκη, 23413 52149, journalist@dhmoskilkis.gr

Ειδικοί Συνεργάτες

Γαβριηλίδης Γεώργιος, 23413 52269, g.gavriilidis@dhmoskilkis.gr

Καναρόπουλος Χρήστος, 23413 52215, kanaropoulos@dhmoskilkis.gr

Κοζάρης Λάζαρος, 23413 52291, la.kozaris@dhmoskilkis.gr

Κουντουρίδου Ελπίδα, 23413 52102, grammateiadim@dhmoskilkis.gr

Νικητίδου Ευδοκία, 23413 52295, a.simaioforidis@dhmoskilkis.gr

Γραφείο Δικηγόρων:

23413 52138-139
dimarelou@dhmoskilkis.gr
katantrzis@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων:

23413 52142-145
pol.organon@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης :

23413 52150-151
masmanid@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Αντιδήμαρχος: Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος
2341352295
e.nikitidou@dhmoskilkis.gr

2341075405
pol.prostasia@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών:

23413 52160-161-162
tpe@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Αντιδήμαρχος: Θεμιστοκλής Κοσμίδης
2341352210
th.kosmidis@dhmoskilkis.gr

2341352205
s.topalidou@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Αντιδήμαρχος: Πουντζουκίδης Κωνσταντίνος
2341352212
k.pountzoukidis@dhmoskilkis.gr

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Aντιδήμαρχος: Ιωάννης Χατζηαποστόλου: 2341352130

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 23413 52120
dkyrtsidis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

23413 52164, 165, 166, 167
prosopiko.kilkis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

2341075235
kasapidis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης:

23413 52-122 και 123-124-125

Προϊσταμένη: 23413 52125
mavidou@dhmoskilkis.gr

Μητρώα Αρρένων:

23413 52116-117-118
mosxidou@dhmoskilkis.gr
katikaridou@dhmoskilkis.gr

Δημοτολόγια:

23413 52122 και 123-124
dimotologia@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ληξιαρχείου:

23413 52127-128,
lixiarxeio@dhmoskilkis.gr

2341352128
p.tolias@dhmoskilkis.gr

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Ιωάννης Χατζηαποστόλου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών:  23413 52170
oikonomiki@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Μισθοδοσίας:

23413 52 168-169-171
misthodosia@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας:

23413 52 195-196-197-198-202-203
esoda@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού:

23413 52 184-186-187-188-189
logistirio@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Διπλογραφικού:

23413 52 181-182
nikopol@dhmoskilkis.gr
g.ignatiadis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Προμηθειών:

23413 52 155-156-157-158
promithies@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ταμείου:

23413 52 175-177-178-179-180
tameio@dhmoskilkis.gr

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αντιδήμαρχος: 23413 52250
g.mpalaskas@dhmoskilkis.gr

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: 23413 52230
toa@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων:

23413 52235-239-232-236
d.tsismalidou@dhmoskilkis.gr

Λαϊκές Αγορές:

23413 52233
xr.kyriakidis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Αγροτικής Φυτικής Παραγωγής:

23413 52231
agapidou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής:

23413 52244
gounari@dhmoskilkis.gr

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος: Νικόλαος Στανημερόπουλος

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: 23413 52280
koin.prostasia@dhmoskilkis.gr
xaki@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:

23413 52282
kesidou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας:

23413 52284
tasidou@dhmoskilkis.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος: Ανέστης Πογέλης
23413 52267

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Αποστολίδης Πασχάλης
p.apostolidis@dhmoskilkis.gr
grammateiaty@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Συντονισμού Ελέγχου & Διοικητικής Στήριξης:

23413 52245, 247, 248, 263, 272, 258
theodor@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Κτιριακών & Συγκοινωνιακών Έργων:

23413 52275-261-272
a.brozos@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Συνεργείων & Αποκατάστασης Βλαβών:

23413 52256-253-254
kyrlis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ηλ/μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Σηματοδότησης:

23413 5260-264-268-271
g.gianniotis@dhmoskilkis.gr
Βλάβες: 23413 52255

Τμήμα Υδραυλικών Έργων & Συντήρησης Κατασκευών

2341352260-264-271
strantz@dhmoskilkis.gr

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
poleodomia@dhmoskilkis.gr

Αντιδήμαρχος: Ανέστης Πογέλης

23413 53400
a.pogelis@dhmoskilkis.gr

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 23413 53 400
zo.tzimitra@dhmoskilkis.gr

Τμήμα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών:

23413 53 413-412-410
zo.tzimitra@dhmoskilkis.gr
zo.antoniadou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών – Αυθαιρέτων:

23413 53421-407-409
el.almpani@dhmoskilkis.gr
pa.faxouridis@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Γραμματείας και Αρχειοθέτησης

23413 53405
i.athanasiadou@dhmoskilkis.gr

Αρχείο: 23413 53402

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Αντιδήμαρχος: Κατερίνα Γιαννακούλα – Ζιούτα

23413 52298
ai.ziouta@dhmoskilkis.gr

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης:23413 52296
kanaridou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου
23413 52296-289-294
kanaridou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
23413 52292-291
ap.kostoglou@dhmoskilkis.gr

Τμήμα Καθαριότητας
23413 52288-299
iraklis@dhmoskilkis.gr

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Στήριξης
2341352289
paraskevopoulou@dhmoskilkis.gr,

Αποθήκη: 23413 52297-273-276

ΚΕΠ Κιλκίς

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 23413 52025
anastasios.nikolaidis.iz@kep.gov.gr

Προϊστάμενος: 2341352026
spyridon.theodorou.is@kep.gov.gr

23413 52026-024-019-021

ΚΕΠ Μανδρών:

2341041685
maria.amanatidou.kep0730@kep.gov.gr

ΚΕΠ Μαυρονερίου:

23413 50710
andriana.vasilakou.kep0732@kep.gov.gr

ΚΕΠ Δροσάτου:

23413 50509
marina.matsoukatidou.kep0959@kep.gov.gr

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window