Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς (αριθ. απόφασης 322/2019) συγκροτήθηκε Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών του Δήμου. Με πρόταση του Δημάρχου η σύνθεση της Επιτροπής είναι εννιαμελής και η θητεία της ολοκληρώνεται στις 31.12.2023.

Έργο της Επιτροπής είναι να επεξεργάζεται και να εισηγείται, προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στα οικεία Συµβούλια Τοπικών Κοινοτήτων ή εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, αιτήµατα σχετικά με την ονοµασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών στα όρια του ∆ήµου Κιλκίς.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Θεμιστοκλής Κοσμίδης

Μέλη

Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)
Γεώργιος Κεµανίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)
Θεµιστοκλής Κοσμίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)
Κωνσταντίνος Ζώτος (‘’Δήμος Αξιών’’)
Καλλισθένη Πάκα (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)
Νικόλαος Στανημερόπουλος (Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος)
Ξενοφών Στεργιάδης, δημότης
Μιχαήλ Πυρίντζος, δημότης
Ελένη Νικολαΐδου, δηµότισσα

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window