Το Δήμαρχο επικουρούν στο έργο του οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε Δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό και για το Δήμο Κιλκίς προβλέπεται ο ορισμός επτά Αντιδημάρχων.

Με απόφαση Δημάρχου έχουν οριστεί ως Αντιδήμαρχοι με θητεία από 01-09-2019 μέχρι και 31-12-2020 οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και τους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που παρατίθονται.

Οι οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων κ.λ.π., που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου. Καθήκον τους είναι να επιβλέπουν, να κατευθύνουν και να ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του καθενός και να μελετούν και να εισηγούνται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.

xatziapostolou giannis

Ιωάννης Χατζηαποστόλου – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Μισθοδοσίας, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Ταμείου) για θέματα της Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε. Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Αυτοτελές Γραφείο Γαλλικού, Αυτοτελές Γραφείο Δοϊράνης, Αυτοτελές Γραφείο Μουριών, Αυτοτελές Γραφείο Πικρολίμνης).

Τηλ: 23413 52120
e-mail: i.xatziapostolou@dhmoskilkis.gr
Διεύθυνση: Γ. Καπέτα 17, Ισόγειο Δημαρχείου ΤΚ 61100

pogelis anestis

Ανέστης Πογέλης – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου καιΔιοικητικής Στήριξης, Τμήμα Κτηριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Σηματοδότησης, Τμήμα Κτηματολογίου, Τοπογραφίας και Κυκλοφορίας, Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Συντήρησης Κατασκευών, Τμήμα Συνεργείων και Αποκατάστασης Βλαβών) και για θέματα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων, Τμήμα Γραμματείας και Αρχειοθέτησης).


Τηλ: 23413 52268

e-mail: apogelis@gmail.com

Διεύθυνση: Γ. Καπέτα 17, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΚ 61100

kosmidis themis Θεμιστοκλής Κοσμίδης – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα του Τμήματος Απασχόλησης,Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς.

Τηλ: 23413 52210
e-mail: th.kosmidis@dhmoskilkis.gr
Διεύθυνση: Γ. Καπέτα 17, Ημιόροφος Δημαρχείου ΤΚ 61100
ziouta katerina Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου στην οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Στήριξης, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Τηλ: 23413 52298
e-mail: giannakoula.ziouta@gmail.com
Διεύθυνση: 1o χιλ. Κιλκίς – Μεταλλικού, Όρχος ΤΚ 61100
mpalaskas giorgos Γεώργιος Μπαλάσκας – Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, Πρόνοιας και Ποιότητας Ζωής στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, για θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας(Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας).

Τηλ: 23413 52251
e-mail: g.balaskas@dhmoskilkis.gr
Διεύθυνση: Γ. Καπέτα 17, Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη ΤΚ 61100
shmaioforidis alexandros Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης – Αντιδήμαρχος Αγροτικής – Ορεινής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Τηλ: 23413 52295
Διεύθυνση: 1o χιλ. Κιλκίς – Μεταλλικού, Όρχος ΤΚ 61100

pountoukidis konstantinos

Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης – Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και Διά Βίου Μάθησης στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα του Γραφείου Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.

Τηλ: 23413 52212

e-mail: k.pountzoukidis@dhmoskilkis.gr

Διεύθυνση: Γ. Καπέτα 17, Είσοδος Δημαρχείου (Συνεδριακό Κέντρο) ΤΚ 61100

Theodoridis 1

Δημήτριος Θεοδωρίδης – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας

Δημήτριος Θεοδωρίδης- Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Κοινότητας Κιλκίς)

Τηλ: 6972678504, 2341352281, 2341352286
E-mai: botsalas@gmail.com
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 5, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς

 

Βλάσιος Κουρτίδης – Αντιδήμαρχος ΚΕΠ, Προγραμματισμού, ΤεχνολογιώνKourtidis και Πληροφορικής Δήμου Κιλκίς  στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες :
Για θέματα της Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Αυτοτελές Γραφείο Γαλλικού, Αυτοτελές Γραφείο Δοϊράνης, Αυτοτελές Γραφείο Μουριών, Αυτοτελές Γραφείο Πικρολίμνης).
Για θέματα του Αυτοτελές Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου.
Για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης.

Τηλ.: 6932484430
E-mail: kourtidisblassis@gmail.com
Διεύθυνση: 21ης Ιουνίου 99, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window