Με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμό 81/2024 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο.

β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου.

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

Ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος,  πρότεινε ως μέλος και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κιλκίς, την παρακάτω Δημοτική Σύμβουλο:

 1. Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Κιλκίς με αναπληρώτριά της, την Μασμανίδου Μαρία, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»

Εν συνεχεία, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας «νέο Κιλκίς» κ. Βαφειάδης Θεόδωρος, πρότεινε ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κιλκίς, την παρακάτω Δημοτική Σύμβουλο:

 1. Βαλμά Γεωργία, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς» με αναπληρώτριά της, την Δημάκη Άννα, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χατζηαποστόλου Ιωάννης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε ενέργεια της υπ’ αριθμ. 5704/12.03.2024 πρόσκλησης του Δημάρχου Κιλκίς για ορισμό μελών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ανταποκρίθηκαν και όρισαν μέλη οι κάτωθι φορείς και υπηρεσίες ως εξής:

 1. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κιλκίς, με το υπ’ αριθμ. 5876/14.03.2024 έγγραφό της, ορίζει την κάτωθι υπάλληλο:Κεσίδου Σοφία, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/Διοικητικού Οικονομικού, προϊσταμένη του Τμήματος – Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με αναπληρώτριά της, την
  – Μπογιατζάκη Βασιλική, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων/Ψυχολόγων, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
 2. Η Ένωση Γονέων Δήμου Κιλκίς, με την υπ’ αριθμ. 6η/15.03.2024 Πράξη της, ορίζει το κάτωθι μέλος της:
  – Μαργαρίτα Αλεξιάδου με αναπληρωτή της, τον
  – Σιδηρόπουλο Κωνσταντίνο
 3. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς, με το υπ’ αριθμ. 4682/20.03.2024 έγγραφό του, ορίζει το κάτωθι μέλος του:
  – Δημητριάδου Ευδοξία με αναπληρώτριά της, την
  – Τάσσιου Αννέτα
 4. Ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Σάντας, με το, από 25.03.2024, ηλεκτρονικό του μήνυμα, ορίζει το κάτωθι μέλος του:
  – Κουρτίδου Σόνια με αναπληρώτριά της, την
  – Κουρτίδου Όλγα

Όσο αφορά τους δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες, ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος, πρότεινε τις δημότισσες Θρήσκου Βάγια και Ιωαννίδου Σοφία.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Κιλκίς, αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

 1. Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Κιλκίς με αναπληρώτριά της, την Μασμανίδου Μαρία, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 2. Βαλμά Γεωργία, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς» με αναπληρώτριά της, την Δημάκη Άννα, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»
 3. Κεσίδου Σοφία, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/Διοικητικού Οικονομικού, προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με αναπληρώτριά της, την Μπογιατζάκη Βασιλική, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων/Ψυχολόγων, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
 4. Αλεξιάδου Μαργαρίτα, μέλος της Ένωσης Γονέων Δήμου Κιλκίς με αναπληρωτή της, τον Σιδηρόπουλο Κωνσταντίνο, μέλος της Ένωσης Γονέων Δήμου Κιλκίς
 5. Δημητριάδου Ευδοξία, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς με αναπληρώτριά της, την Τάσσιου Αννέτα, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς
 6. Κουρτίδου Σόνια, μέλος του Συλλόγου Γυναικών Νέας Σάντας με αναπληρώτριά της, την Κουρτίδου Όλγα, μέλος του Συλλόγου Γυναικών Νέας Σάντας
 7. Θρήσκου Βάγια, εμπειρογνώμονας δημότισσα
 8. Ιωαννίδου Σοφία, εμπειρογνώμονας δημότισσα

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Κιλκίς ορίστηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Κιλκίς κ. Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window