Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΠΔ) και διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς. Αποτελείται από πέντε δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από τη μειοψηφία, δύο Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έναν εκπρόσωπο των υφιστάμενων Συλλόγων Γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας και τρεις δημότες.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρμοδιότητες της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

-Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ).

-Η αμοιβή των καθαριστριών.

-Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

-Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλεα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

-Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

-Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

– Στα έργα της Σχολικής Επιτροπής των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ.9 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α’)  προστίθεται και η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και η διαδικασία διαχείρισης των ανωτέρω πιστώσεων από τις σχολικές επιτροπές (παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2817/2000).

 

Σύνθεση

Πρόεδρος Ιωάννης Λιναρδάκης, δημότης με αναπληρώτριά του τη Μαρία Τσοπούλου 

Αντιπρόεδρος Γεωργία Τριανταφυλλίδου, δημότισσα με αναπληρώτριά της την Παρθένα Τσαρίδου 

Τακτικά μέλη

Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Θεμιστοκλής Κοσμίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Βλάσιος Κουρτίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Δημήτριος Δημητρίου (‘’Δήμος Αξιών’’)

Νικόλαος Αμοιρίδης (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Γεώργιος Καστανάς, Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς

Αναστάσιος Βαφειάδης, Διευθυντής του Λυκείου Χέρσου

Θωμάς Κυπρίτης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς

και εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας του 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς

 

Αναπληρωματικά μέλη

Χαρίλαος Ξενιτίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Δημήτριος Θεοδωρίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Δημήτριος Κυριακίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Αναστάσιος Καζαντζίδης (‘’Κιλκίς – Μαζί Μπορούμε’’)

Αλέξανδρος Ταμουτσίδης, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς

Δημήτριος Ιωακειμίδης, Διευθυντής του Γυμνασίου Βαπτιστή

Χριστίνα Παντελιάδου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window