Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται, μαζί με τους  αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφασης  του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318)»» ΥΑ και ισχύει, και θα αποτελείται από:

 1. Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο (2) θα προέρχονται από τη μειοψηφία
 2. Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην  περίπτωση  που δεν  υπάρχει  ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων  συλλόγων γονέων, κατά  προτεραιότητα μεγέθους  σχολικής  μονάδας
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας
 5. Δύο (2) δημότες

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», έχουν ως εξής:

 1. Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά» με αναπληρωτή της, τον Παπακώστα Κωνσταντίνο, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 2. Μασμανίδου – Τσάβαλου Μαρία, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά» με αναπληρωτή της, τον Μητρούλη Ηλία, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 3. Μπλούκος Κωνσταντίνος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «ιλκίς Μπροστά» με αναπληρωτή του, τον Ανθρακίδη Θεμιστοκλή, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 4. Μαυρουδής Σταύρος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς» με αναπληρωτή του, τον Μουρατίδη Χριστόφορο, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»
 5. Ασλανίδης Παναγιώτης, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς» με αναπληρώτριά του, την Βαλμά Γεωργία, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»
 6. Λιναρδάκης Ιωάννης, Διευθυντής 3ου Γυμνασίου Κιλκίς με αναπληρώτριά του, την Ρώσσιου Αικατερίνη, Διευθύντρια 2ου Πειραματικού Γ.Ε.Λ. Κιλκίς
 7. Τεχλικίδου Ελένη, Διευθύντρια Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς με αναπληρωτή της, τον Ταμουτσίδη Αλέξανδρου, Διευθυντή 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Κιλκίς
 8. Παγιαννίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Δήμου Κιλκίς με αναπληρώτριά του, την Αλεξιάδου Μαργαρίτα, εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων Δήμου Κιλκίς
 9. Εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας του 1ου Γ.Ε.Λ. Κιλκίς, με τον αναπληρωτή του
 10. Σαλαβασίδης Πέτρος με αναπληρώτριά του, την Γεωργιάδου Κυριακή
 11. Παπαδοπούλου Ευδοκία με αναπληρώτριά της, την Σουλτογιάννη Παναγιώτα
 • Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π. ορίζονται:
 • ο Δημότης κ. Σαλαβασίδης Πέτρος, ως Πρόεδρος
 • η Δημότισσα κ. Παπαδοπούλου Ευδοκία, ως Αντιπρόεδρος
 • Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window