Ο Δήμος Κιλκίς, συμπεριλαμβανόμενων και των πρώην Δήμων του νέου Δήμου Κιλκίς μετά το Πρόγραμμα Καλλικράτης, είναι αδελφοποιημένος ή έχει συνάψει Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας με τους κάτωθι φορείς του εξωτερικού:

 1. Δήμος Ασένοβγκραντ (Στενήμαχος) Βουλγαρίας (αδελφοποίηση του προ-Καλλικράτη Δήμου Κιλκίς)
 2. Δήμος Λατσιών Κύπρου (αδελφοποίηση του προ-Καλλικράτη Δήμου Κιλκίς)
 3. Δήμος Λατσιών Κύπρου (Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας του πρώην Δήμου Χέρσου)
 4. Δήμος Λύσης (Κατεχόμενος) Κύπρου (αδελφοποίηση του πρώην Δήμου Δοϊράνης)
 5. Κοινότητα Εργάτες Κύπρου (αδελφοποίηση του πρώην Δήμου Κρουσσών)
 6. Δήμος Μοντεσάνο – Σαλεντίνο Κάτων Ιταλίας (αδελφοποίηση του πρώην Δήμου Γαλλικού)

Η αδελφοποίηση Δήμου Κιλκίς – Δήμου Ασένοβγκραντ (Στενήμαχος) Βουλγαρίας είχε μείνει ανενεργή για αρκετά χρόνια, έως το έτος 2015 που επανεργοποιήθηκε.

Η πλέον πετυχημένη θεωρείται η αδελφοποίηση του Δήμου Κιλκίς με το Δήμο Λατσιών και η συνεργασία τους σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα. (Επισκέψεις δημοτικών αντιπροσωπειών σε εορταστικές επετείους, αδελφοποιήσεις συλλόγων κυνηγών, προγράμματα φιλοξενίας μαθητών από Λατσιά σε θερινές κατασκηνώσεις στη Χαλκιδική, μεταφορά -πραγματοποίηση φεστιβάλ κουκλοθεάτρου και παντομίμας στο Δήμο Λατσιών. Σημειωτέον, στη δημοτική βιβλιοθήκη των Λατσιών λειτουργεί τμήμα με βιβλία από το διδυμοποιημένο Δήμο Κιλκίς)

Ο κρίκος σύνδεσης Δήμου Κιλκίς – Δήμου Λύσης είναι ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Άλλα κοινά σημεία επί του παρόντος δε φαίνεται να έχουν βρεθεί και αξιοποιηθεί.

Οι νεότερες, χρονολογικά, αδελφοποιήσεις του πρώην Δήμου Κρουσσών με την Κοινότητα Εργάτες Κύπρου και του πρώην Δήμου Γαλλικού με Μοντεσάνο – Σαλεντίνο, δεν αξιοποιήθηκαν, επίσης, δεόντως από τις διάδοχες Δημοτικές Αρχές.

Προτάθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων στο Δήμο Κιλκίς, προκειμένου να ενδυναμώσει τις υφιστάμενες αδελφοποιήσεις αλλά και να προβεί στην αναζήτηση νέων αδελφοποιήσεων.

Προτείνεται η ανωτέρω Επιτροπή να είναι πενταμελής (5μελής) αποτελούμενη από:

 • Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας
 • Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο, που προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
 • Δύο (2) πολίτες – δημότες.

Η  Επιτροπή Αδελφοποιήσεων του Δήμου Κιλκίς, αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

 1. Καζαντζίδης Αναστάσιος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 2. Παπακώστας Κωνσταντίνος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 3. Δημάκη Άννα, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»
 4. Καριοφύλλης Αθανάσιος, δημότης – πολίτης
 5. Σαρβανίδης Χρήστος, δημότης – πολίτης

Πρόεδρος της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Κιλκίς, προτάθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καζαντζίδης Αναστάσιος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά».

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συμμετέχει και ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού, χωρίς δικαίωμα ψήφου

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window