Για την προώθηση των σκοπών του Δήμου είναι αναγκαία η ύπαρξη Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Κιλκίς, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες:

 • Την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος και του ευ αγωνισθέσθαι
 • Υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής σε θέματα αθλητισμού, διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.
 • Υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικών με τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων σε θέματα αθλητισμού
 • Συμμετοχή δια του προέδρου της και των άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφασή της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον αθλητισμό
 • Σχεδιασμός της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα αθλητισμού
 • Λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου ή από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προ της εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Επιτροπή είναι άτυπη και δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ως εκ τούτου ο αριθμός των μελών της θα καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σκόπιμο θα ήταν, εκτός των Δημοτικών Συμβούλων, να συμμετέχουν και πολίτες – δημότες που έχουν επαρκείς γνώσεις επί του αντικειμένου.

Προτείνεται η συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Κιλκίς, η οποία να είναι πενταμελής (5μελής) αποτελούμενη από:

 • Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας
 • Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο, που προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
 • Δύο (2) πολίτες – δημότες

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συμμετέχει και ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Γραφείο Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης Δήμου Κιλκίς, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η  Επιτροπή Αθλητισμού Δήμου Κιλκίς, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

 1. Φωτιάδης Δημήτριος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 2. Μπλούκος Κωνσταντίνος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
 3. Σεϊτανιώτης Αλέξανδρος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»
 4. Λουνής Αναστάσιος, δημότης – πολίτης
 5. Παπαδόπουλος Θεοκλής, δημότης – πολίτης

Πρόεδρο της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Κιλκίς, ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φωτιάδη Δημήτριος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window