Νέα - Ανακοινώσεις|

Στο Φ.Ε.Κ. 288 Α.Α.Π./ 3-9-2014 δημοσιεύθηκε η ειδοποίηση σχετικά με την παρακατάθεση αποζημίωσης σε βάρος του εναρίθμου έργου, με φορέα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2009ΕΠ00880007 ΣΑΕΠ 008/8 “Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου ως Α/Κ Ν. Σάντας”.

Καλούνται όσοι έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί, να προσέρχονται στα γραφεία της Π.Ε. Κιλκίς (Α. Παπανδρέου 3) – Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, και στις κ. Μαυρίδου Δέσποινα, Κραβαρίτου Χρυσούλα (Τηλέφωνα: 23413/50101, 23413/50102) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση για το παραπάνω Φ.Ε.Κ 288 Α.Α.Π./3-9-2014 καθώς και για τους συνοδευτικούς πίνακες παρακατάθεσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window