Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών συνιστά Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία των παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων που έχει στην ευθύνη του. Με φροντίδα του Νομικού Προσώπου λειτουργούν:

-Τμήμα α’ βρεφονηπιακού σταθμού στο Κιλκίς

– Τμήμα β’ βρεφονηπιακού σταθμού στο Κιλκίς

-Τμήμα γ’ βρεφονηπιακού σταθμού στο Κιλκίς

– Τμήμα βρεφονηπιακού σταθμού στο Χέρσο

– Τμήμα παιδικού σταθμού στη Νέα Σάντα.

Τα τμήματα των λειτουργούντων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών επιμελούνται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Ως προς τις υπηρεσίες αθλητισμού περιλαμβάνει και λειτουργεί όλα τα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου (τα δύο κλειστά γυμναστήρια της πόλης του Κιλκίς και του Καμπάνη) και το ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλκίς, από το οποίο εξαρτάται και εποπτεύεται.

Σύνθεση    

Πρόεδρος Δημήτριος Θεοδωρίδης, δημοτικός σύμβουλος  με αναπληρωτή τον Θεμιστοκλή Κοσμίδη

Αντιπρόεδρος Ευδοξία Δημητριάδου, δημότισσα με αναπληρωτή το Γεώργιο Κωνσταντινίδη

Τακτικά μέλη 

Γεώργιος Κεμανίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Δημήτριος Κυριακίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Αλέξανδρος Σεϊτανιώτης (‘’Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη’’)

Ιωάννης Φαχουρίδης (‘’Λαϊκή Συσπείρωση Κιλκίς’’)

Παναγιώτα Γιάλλου, εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου

Ευάγγελος Ασπριώτης, εκπρόσωπος των Γονέων ή Κηδεμόνων των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Βάϊα Θρήσκου, δημότισσα

  • Αναπληρωματικά μέλη
  • Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)
  • Βλάσιος Κουρτίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)
  • Δημήτριος Αγαθόπουλος (‘’Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη’’)
  • Βασίλειος Αϊβαζίδης (‘’Λαϊκή Συσπείρωση Κιλκίς’’)
  • Μαρία Τσιρέλη, εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου
  • Ιορδάνης Μισαηλίδης, εκπρόσωπος των Γονέων ή Κηδεμόνων των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
  • Βασίλειος Παμπορίδης, δημότης

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window