Δελτία Τύπου|

Μετά την επιτυχή εκπαιδευτική πορεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κιλκίς και την υλοποίηση 44 τμημάτων μάθησης, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014, καλείστε να υποβάλετε αιτήσεις για τη Δωρεάν συμμετοχή σας στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, για το Χειμερινό εξάμηνο εκπαίδευσης του έτους 2014-2015. Σας γνωρίζουμε πως ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων που έχει κατατεθεί την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο θα αξιοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα, στη δημιουργία τμημάτων μάθησης της επιλογής τους.

Το ΚΔΒΜ Δ. Κιλκίς σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κιλκίς μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας:

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – 25 Ωρών

Μια πρώτη επαφή με την γλώσσα και την εκμάθηση ενός βασικού λεξιλογίου που αφορά τον τουρισμό 

 ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – 25 ή 50 Ωρών

Μια πρώτη επαφή με την γλώσσα και την εκμάθηση ενός βασικού λεξιλογίου που αφορά τον τουρισμό

ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – 25 Ωρών

Μια πρώτη επαφή με την γλώσσα και την εκμάθηση ενός βασικού λεξιλογίου που αφορά τον τουρισμό

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – 25 Ωρών

Μια πρώτη επαφή με την γλώσσα και την εκμάθηση ενός βασικού λεξιλογίου που αφορά τον τουρισμό

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-25 ή 50 Ωρών

Μια πρώτη επαφή με την γλώσσα και την εκμάθηση ενός βασικού λεξιλογίου που αφορά τον τουρισμό

ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 η 50 Ωρών

Μια πρώτη επαφή με την γλώσσα και την εκμάθηση ενός βασικού λεξιλογίου που αφορά τον τουρισμό

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 ή 50 Ωρών

Μια πρώτη επαφή με την γλώσσα και την εκμάθηση ενός βασικού λεξιλογίου που αφορά τον τουρισμό

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – MARKETING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-25 Ωρών

Εισάγει στον αρχάριο εκπαιδευόμενο όχι μόνο τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ των προϊόντων, αλλά εξειδικεύει στην περίπτωση του αγροτικού τομέα. Με αναλύσεις και πραγματικά δεδομένα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκπονήσουν το δικό τους σχέδιο μάρκετινγκ, για ασφαλέστερη και πετυχημένη είσοδο στη βιομηχανία των αγροτικών προϊόντων.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ – 25 Ωρών

Στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις απαιτήσεις για την παραγωγή, εμπορία, το σύστημα ελέγχου και την επισήμανση και διάθεση των βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει γνώση πάνω στις απαιτήσεις του προτύπου.

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – 50 Ωρών

 Σκοπός της ενότητας είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα για να διερευνήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να διερευνούν και άλλες επιλογές, καθώς αποκτούν εμπειρία και γνώσεις

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – 50 Ωρών

 Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας ο χρήστης μαθαίνει να δημιουργεί και να διαχειρίζεται αρχεία παρουσιάσεων, να προσθέτει σε αυτά κίνηση, χρώμα, ήχο, εικόνες και βίντεο, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει την εργασία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ – 25 Ωρών

H θεματική ενότητα «Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή» έχει ως στόχο, με ένα συνεκτικό και περιεκτικό τρόπο, να ξεναγήσει τους εκπαιδευόμενους στους τομείς όπου το διαδίκτυο σήμερα έχει εισχωρήσει στην καθημερινή ζωή. Έτσι, πραγματεύεται θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και στο πώς το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά, ενημερωμένα, ξεκούραστα και σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ – 25 Ωρών

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανθρώπων της Τρίτης ηλικίας σε θέματα νέων τεχνολογιών (βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, Skype, κινητού τηλεφώνου, ATM…)

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΙΙΙ) – 50 Ωρών

 

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει σε δύο κύριους άξονες: Ο πρώτος αφορά, σε πρώτο στάδιο, στην εξοικείωση με την έννοια της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ). Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να συνδυάζουν τις εφαρμογές που έχουν διδαχθεί ή και γνωρίζουν. Πιο συγκεκριμένα, διδάσκονται οι τρόποι με τους οποίους «συνεργάζονται» οι εφαρμογές Word και Excel, Excel και Powerpoint, Access και Excel. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αξιοποιούν τη βοηθητική εφαρμογή doPDF, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπουν τα αρχεία doc, xls, ppt σε pdf.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – 25 Ωρών

Σε αυτήν την θεματική ενότητα επιχειρείται μια προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην ανάπτυξη άγχους /στρες στο χώρο εργασίας και στην αποδοτικότερη διαχείριση των παραπάνω.

Τοπικής Εμβέλειας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 150 Ώρες

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την ποντιακή γλώσσα, θα πρέπει να είναι ικανοί ώστε να μπορούν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας την ποντιακή διάλεκτο, ενώ θα διακατέχονται από ηθική κ ψυχική ικανοποίηση γιατί πλέον θα κατέχουν γνωστικά τη γλώσσα των προγόνων τους.  

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν θα διεξάγονται Απογευματινές Ώρες μεταξύ (15.00 έως 20:00) δύο φορές την εβδομάδα. Οι ημέρες και οι ώρες υλοποίησης των μαθημάτων θα ανακοινωθούν μετά τη συμπλήρωση των Τμημάτων Μάθησης. Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων είναι το 1ο ΓΕΛ (περιοχή Σαλάτς). Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι Εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα γραφεία του ΚΔΒΜ απογευματινές ώρες και εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

Πηνελόπη Θ. Σιούρδα, τηλ. 23410 20041 απογευματινές ώρες, κιν. τηλ. 6975851511, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς

Κωνσταντίνα Χαλβατζή κιν. τηλ. 6949079991, Υπεύθυνη Οργάνωσης του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς

και στο Δήμο Κιλκίς στο τηλέφωνο 23413 52151 και 52100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window