Δελτία Τύπου|

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ……ΚΙΛΚΙΣ………………

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 – 2015

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

 

EMAIL

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΦΥΛΟ

Άνδρας Γυναίκα

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*

 

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΙ

ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 

 

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (λιγότερο των 12 μηνών)

 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η Ι ( < 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)

 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η ΙΙ ( > 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ > 12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)

 

 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

Έχω παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα στα ΚΔΒΜ/ΚΕΕ: ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ ποιό έτος:……………

Διατίθεμαι για παρακολούθηση:

Πρωινή (10:00 -14:00) Απογευματινή (16:00 – 20:00)

Προτεινόμενες Ημέρες: ………………………………………..….. Προτεινόμενες Ώρες: …………………………………………

 

Συνημμένα

* Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ημερομηνία: ………………….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ:

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 3 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2 και 3)

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

25

 

2

1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση

25

 

3

3.1.Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

 

4

3.2.Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

 

5

3.3. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

 

6

3.4.Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

 

7

3.8. Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία                         

25

 

8

4.5. Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2)

25

 

9

4.6. Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

10

4.8. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

11

4.9. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

12

4.10. Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

13

4.12. Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

14

4.13. Βασικά Αγγλικά Α1

50

 

15

4.14. Βασικά Αγγλικά Α2

50

 

16

4.15. Βασικά Γαλλικά Α1

50

 

17

4.16. Βασικά Γαλλικά Α2

50

 

18

4.17. Βασικά Γερμανικά Α1

50

 

19

4.18. Βασικά Γερμανικά Α2

50

 

20

4.19. Βασικά Ιταλικά Α1

50

 

21

4.20. Βασικά Ιταλικά Α2

50

 

22

5.1. Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1 και 2)

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΩΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου

150

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου»

 • Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.

 • Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας.

 • Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 3 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1, 2 και 3) για Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1 και 2) για Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας από εκείνα που πραγματικά σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε, αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερό σας χρόνο.

2. Επιλογή εκπαιδευομένων

 • Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

 • Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 • Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος. Τμήματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν.

 • Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του Κ.Δ.Β.Μ. θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.

 • Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο Κ.Δ.Β.Μ. Το Κ.Δ.Β.Μ. δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

3. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

 • Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.

 • Ο κατάλογος των εκπαιδευομένων κάθε τμήματος δεν επιδέχεται αλλαγές προσώπων.

 • Εκπαιδευόμενος, που εγκαταλείπει κάποιο τμήμα μάθησης, μπορεί να ενταχθεί σε άλλο του ιδίου αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του αρχικού, στο οποίο είχε ενταχθεί και καταλάβει σχετική θέση αλλά αποχώρησε.

 • Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του.

 • Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράμματος.

 • Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.

 • Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων.

 • Μαθήματα, με εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.

 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού, καθώς και το κάπνισμα.

Ημερομηνία:………………….

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ……ΚΙΛΚΙΣ………………

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 – 2015

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

 

EMAIL

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΦΥΛΟ

Άνδρας Γυναίκα

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*

 

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΙ

ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 

 

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (λιγότερο των 12 μηνών)

 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η Ι ( < 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)

 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η ΙΙ ( > 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ > 12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)

 

 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

Έχω παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα στα ΚΔΒΜ/ΚΕΕ: ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ ποιό έτος:……………

Διατίθεμαι για παρακολούθηση:

Πρωινή (10:00 -14:00) Απογευματινή (16:00 – 20:00)

Προτεινόμενες Ημέρες: ………………………………………..….. Προτεινόμενες Ώρες: …………………………………………

 

Συνημμένα

* Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ημερομηνία: ………………….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ:

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 3 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2 και 3)

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

25

 

2

1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση

25

 

3

3.1.Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

 

4

3.2.Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

 

5

3.3. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

 

6

3.4.Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

 

7

3.8. Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία                         

25

 

8

4.5. Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2)

25

 

9

4.6. Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

10

4.8. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

11

4.9. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

12

4.10. Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

13

4.12. Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

14

4.13. Βασικά Αγγλικά Α1

50

 

15

4.14. Βασικά Αγγλικά Α2

50

 

16

4.15. Βασικά Γαλλικά Α1

50

 

17

4.16. Βασικά Γαλλικά Α2

50

 

18

4.17. Βασικά Γερμανικά Α1

50

 

19

4.18. Βασικά Γερμανικά Α2

50

 

20

4.19. Βασικά Ιταλικά Α1

50

 

21

4.20. Βασικά Ιταλικά Α2

50

 

22

5.1. Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1 και 2)

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΩΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου

150

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου»

 • Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.

 • Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας.

 • Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 3 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1, 2 και 3) για Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1 και 2) για Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας από εκείνα που πραγματικά σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε, αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερό σας χρόνο.

2. Επιλογή εκπαιδευομένων

 • Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

 • Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 • Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος. Τμήματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν.

 • Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του Κ.Δ.Β.Μ. θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.

 • Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο Κ.Δ.Β.Μ. Το Κ.Δ.Β.Μ. δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

3. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

 • Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.

 • Ο κατάλογος των εκπαιδευομένων κάθε τμήματος δεν επιδέχεται αλλαγές προσώπων.

 • Εκπαιδευόμενος, που εγκαταλείπει κάποιο τμήμα μάθησης, μπορεί να ενταχθεί σε άλλο του ιδίου αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του αρχικού, στο οποίο είχε ενταχθεί και καταλάβει σχετική θέση αλλά αποχώρησε.

 • Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του.

 • Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράμματος.

 • Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.

 • Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων.

 • Μαθήματα, με εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.

 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού, καθώς και το κάπνισμα.

Ημερομηνία:………………….

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: ……ΚΙΛΚΙΣ………………

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 – 2015

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

 

EMAIL

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΦΥΛΟ

Άνδρας Γυναίκα

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*

 

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΙ

ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 

 

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (λιγότερο των 12 μηνών)

 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η Ι ( < 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)

 

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η ΙΙ ( > 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ > 12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)

 

 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

Έχω παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα στα ΚΔΒΜ/ΚΕΕ: ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ ποιό έτος:……………

Διατίθεμαι για παρακολούθηση:

Πρωινή (10:00 -14:00) Απογευματινή (16:00 – 20:00)

Προτεινόμενες Ημέρες: ………………………………………..….. Προτεινόμενες Ώρες: …………………………………………

 

Συνημμένα

* Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ημερομηνία: ………………….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ:

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 3 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2 και 3)

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

25

 

2

1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση

25

 

3

3.1.Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

 

4

3.2.Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

 

5

3.3. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

 

6

3.4.Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

 

7

3.8. Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία                         

25

 

8

4.5. Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2)

25

 

9

4.6. Γαλλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

10

4.8. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

11

4.9. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

12

4.10. Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

13

4.12. Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

 

14

4.13. Βασικά Αγγλικά Α1

50

 

15

4.14. Βασικά Αγγλικά Α2

50

 

16

4.15. Βασικά Γαλλικά Α1

50

 

17

4.16. Βασικά Γαλλικά Α2

50

 

18

4.17. Βασικά Γερμανικά Α1

50

 

19

4.18. Βασικά Γερμανικά Α2

50

 

20

4.19. Βασικά Ιταλικά Α1

50

 

21

4.20. Βασικά Ιταλικά Α2

50

 

22

5.1. Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1 και 2)

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΩΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου

150

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου»

 • Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.

 • Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας.

 • Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 3 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1, 2 και 3) για Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1 και 2) για Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας από εκείνα που πραγματικά σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε, αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερό σας χρόνο.

2. Επιλογή εκπαιδευομένων

 • Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

 • Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 • Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος. Τμήματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν.

 • Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του Κ.Δ.Β.Μ. θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.

 • Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο Κ.Δ.Β.Μ. Το Κ.Δ.Β.Μ. δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

3. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

 • Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.

 • Ο κατάλογος των εκπαιδευομένων κάθε τμήματος δεν επιδέχεται αλλαγές προσώπων.

 • Εκπαιδευόμενος, που εγκαταλείπει κάποιο τμήμα μάθησης, μπορεί να ενταχθεί σε άλλο του ιδίου αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του αρχικού, στο οποίο είχε ενταχθεί και καταλάβει σχετική θέση αλλά αποχώρησε.

 • Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του.

 • Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράμματος.

 • Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.

 • Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων.

 • Μαθήματα, με εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.

 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού, καθώς και το κάπνισμα.

Ημερομηνία:………………….

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window