Γενικά - Επικαιρότητα|

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση ( α/α 3η ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις δεκαπέντε ( 15 ) του μηνός Μαρτίου του έτους 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων:

α) Ανακατασκευή Δημοτικών κτιρίων (κλειστών σχολείων) στο Μεταλλικό ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 10 / 2010 προϋπολογισμού 19.959,30 € χρηματοδότηση 70% από ΣΑΤΑ και 30% από Δημοτικά Έσοδα.
β) Επισκευές πλακοστρώσεων του Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 11/2010 προϋπολογισμού 42.998,25 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ
γ) Κατασκευή βάσης οδών στην Αργυρούπολη αριθ. Μελ. Δ 22/2010 προϋπολογισμού 44.999,95 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα των έργων:

α) Διαμόρφωση χώρου φόρτωσης απορριμμάτων αριθ. Μελ. Δ 44/2009
β) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων της πόλης ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 35/2009

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Ασφαλτόστρωση δρόμου στον οικισμό Καστανιές αριθ. Μελ. Δ 09/2007.
β) Κατασκευή περίφραξης στον χώρο κυκλοφοριακής αγωγής (πρώην ζωοπάζαρο) αριθ. Μελ. Δ 13/2008
γ) Εκσυγχρονισμός και επέκταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ανοικτού Θεάτρου Λόφου Κιλκίς (Θεατρικές – Κινηματογραφικές Εκδηλώσεις) αριθ. Μελ. Δ 53/2004
δ) Ασφαλτοστρώσεις – κρασπεδώσεις και πλακοστρώσεις δρόμων του Δήμου Κιλκίς 2008-2009 αριθ. Μελ. Δ 36/2006

ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση προθεσμίας περαίωσης των έργων :

α) Οικοδομικές εργασίες στα κτίρια του Συνεδριακού Κέντρου – Δημαρχείου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ56/2009
β) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων της πόλης του Κιλκίς ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 35/2009

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 139.751,53 € από Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ένταξη συνεχιζόμενων και νέων έργων.

ΘΕΜΑ 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010.ΘΕΜΑ 7ο : Διαγραφή χρεών

ΘΕΜΑ 8ο : Κάλυψη δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και κάλυψη εξόδων μετακίνησης

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση απολογισμών σχολείων έτους 2009.

ΘΕΜΑ 11ο: Συναίνεση του Δήμου Κιλκίς για παραχώρηση στον Παπαδόπουλο Νικόλαο του Χαραλάμπους του υπ. Αριθ. 1815ιδ αγροτεμαχίου συμπληρωματικής διανομής 1985 αγροκτήματος Χωρυγίου Δήμου Κιλκίς έκτασης 4.000 μ2 για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

ΘΕΜΑ 12ο: Γνωμοδότηση για την θέση του ρέματος στην περιοχή δυτικά του στρατοπέδου Δογάνη στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου Δογάνη»

                                           Ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου                                                      Δημήτριος Φωτιάδης

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window