Γενικά - Επικαιρότητα|

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Δήμου Κιλκίς

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Γ. Καπέτα 17) στις 29-01-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών – Εκμισθώσεων – Εκποιήσεων (του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1981) του Δήμου Κιλκίς (που ορίστηκε με την με αριθμό 329/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) η εκμίσθωση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του λήμματος του υπό στοιχεία «1α» Δασικού Τμήματος της Διαχειριστικής Μελέτης του Δημοτικού Δάσους Ποντοκερασιάς Δήμου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛ-ΜΙΩΝ ”ΔΤ1α” ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ω4Φ3ΩΕΧ-ΗΨΩ


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window