Δελτία Τύπου|

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού θα προχωρήσει ο Δήμος Κιλκίς με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και τον περιορισμό της διάδοσης του Covid – 19. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι πενήντα (50) με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου.

Οι αιτούμενες θέσεις αφορούν τις υπηρεσίες φύλαξης και υποδοχής στα δημοτικά κτήρια και τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Ειδικότερα θα καλυφθούν οι εξής ειδικότητες:

– 28 ΥΕ Εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων (Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου – Όρχος, 1ο χιλ. Κιλκίς – Μεταλλικού)

-16 ΥΕ Γενικών καθηκόντων – Υπηρεσίες φύλαξης και υποδοχής επί των κτηρίων (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοτικά Κτήρια και Υπηρεσίες)

– 6 ΔΕ Οδηγών οχημάτων – απορριμματοφόρων (Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου – Όρχος, 1ο χιλ. Κιλκίς – Μεταλλικού).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

-να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα

-να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από την Τρίτη 5 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 10 Ιανουαρίου και ώρα 24:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το υπόδειγμα της αίτησης και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.ekilkis.gr, ακολουθώντας την διαδρομή Ενημέρωση Πολιτών –> Προκηρύξεις – Διακηρύξεις -> Έκτακτες Προσλήψεις λόγω covid.

Θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να υπογράψουν τόσο την αίτηση όσο και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες στη συνέχεια θα «σκανάρουν» όπως και τα υπόλοιπα αναγκαία δικαιολογητικά και θα τα αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : covid.kilkis@dhmoskilkis.gr“>covid.kilkis@dhmoskilkis.gr

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 23410 75 234 & 235 ή 23413 52 165 – 164 – 167 – 120 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window