Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ανακοίνωση
Ο Δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει, ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπόγια την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19,συνολικά πενήντα (50) ατόμων,σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα :

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ –

Γ. ΚΑΠΕΤΑ 17,

έως 30/06/2021

16

2

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΧΟΣ

1Ο χιλ. Κιλκίς -Μεταλλικού

έως 30/06/2021

28

3

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΧΟΣ

1Ο χιλ. Κιλκίς -Μεταλλικού

έως 30/06/2021

6

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

covid.kilkis@dhmoskilkis.gr, από 05.01.2021 έως  και 10.01.2021   και   ώρα   24:00

Αναλυτικά δείτε:

Α) την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β) την ΑΙΤΗΣΗ Γ) την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window