Δελτία Τύπου, Ενημέρωση Πολιτών, Νέα - Ανακοινώσεις|

Ένα φωτεινό παράθυρο στη γνώση και στην επανενεργοποίηση της σχέσης με τη διά βίου μάθηση ανοίγει η Δημοτική Αρχή σε πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις βασικές τους σπουδές. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει το Δήμο Κιλκίς με έναν νέο εκπαιδευτικό πυλώνα, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο θα λειτουργήσει στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, μετά τη σημερινή απόφαση έγκρισης της σύστασής του από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων με συνολική διάρκεια φοίτησης δύο εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών της εκπαιδευτικής αυτής μονάδας διαφέρει από το αντίστοιχο της κλασικής εκπαίδευσης καθώς διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο και προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα λειτουργίας του είναι απογευματινό και τα διδασκόμενα μαθήματα είναι: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλική Γλώσσα, Πληροφορική, Κοινωνική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες και Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.

Οι γενικότεροι στόχοι που υπηρετεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητάς τους και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Με τη λειτουργία του, συγχρόνως, αμβλύνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός και μειώνεται το ποσοστό των αναλφάβητων. Σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 2011 το ποσοστό των αναλφάβητων στο Δήμο Κιλκίς αγγίζει το 28,84%.

Καινοτόμο στοιχείο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η συμβουλευτική υπηρεσία, που αποτελείται από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας και έναν σύμβουλο ψυχολόγο. Μαζί με την απόκτηση βασικών προσόντων και εκπαιδευτικών εφοδίων δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εκμάθηση ξένης γλώσσας και τη συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού που βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας αναλήφθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με τη συνεργασία και υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης και της Δευτεροβάθμιας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής η οποία και εξασφάλισε το χώρο στέγασής του. Η σχετική εισήγηση έγινε ομοθύμως δεκτή με την 277/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς το Νοέμβριο του 2019.

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window