Δελτία Τύπου|


Μια πολύ σημαντική δράση που θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Δήμου και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το δημότη, μέσα από την ψηφιακή σύγκλιση στη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας του, προωθεί προς υλοποίηση ο Δήμος Κιλκίς.

Πρόκειται για την ένταξη του έργου ”Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Κιλκίς” στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ” Μακεδονία – Θράκη” προϋπολογισμού 61.500ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. (2007 – 2013).

Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργοποίηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής γεωπληροφορίας, με στόχο την ταχύτερη, ευχερέστερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση του πολίτη για τα πολεοδομικά δεδομένα του Δήμου και την πρόσβασή του σ’ αυτά.

Το σύστημα της ψηφιακής απεικόνισης υπηρετεί την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Δήμου και πολιτών για θέματα σχετικά με:

  • το γενικό σχέδιο της πόλης, με τις προβλεπόμενες χρήσεις γης και συντελεστές δόμησης,

  • εγκατεστημένα δίκτυα καθώς και γενικά πολεοδομικά θέματα που αφορούν τις γενικές χρήσεις γης και τις πράξεις εφαρμογής (προτάσεις για τις χρήσεις γης, παρατηρήσεις για τις πράξεις εφαρμογής)

  • υπηρεσίες ενημέρωσης από το Δήμο στους πολίτες, όπως, δημογραφικά δεδομένα, πράξεις εφαρμογής που έχουν επικυρωθεί, ακριβή απεικόνιση γεωγραφικής πληροφορίας αναφορικά με πλήθος υποδομών σε ψηφιακό υπόβαθρο με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος.

Συμπληρωματικές ωφέλειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή της ψηφιακής αυτής δομής είναι η μηχανογράφηση όλων των χαρτογραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δήμου Κιλκίς σε βάσεις δεδομένων, η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από την οργάνωση και διάθεση όλης της πληροφορίας, η αλλαγή του τρόπου αποθήκευσης των χωρικών δεδομένων, η ανάδειξη των ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών του Δήμου προς τους πολίτες, τους φορείς και τους επαγγελματίες μέσω των προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και τέλος η ολοκληρωμένη διαχείριση των εισερχομένων αιτήσεων, αιτημάτων, παραπόνων, καθώς και των συνεπαγομένων εργασιών και διαδικασιών που απαιτούνται για να διεκπεραιωθούν.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window