Δελτία Τύπου|

Την αντίθεσή του στην αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δήμου Κιλκίς βάσει των διατάξεων του νόμου περί αξιολόγησης (Ν. 4250/2014 κεφ. Γ’) εξέφρασε ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Δημήτρης Σισμανίδης κατά τη συζήτηση του σχετικού θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Στη δήλωσή του ο κ. Σισμανίδης επισήμανε τα εξής:

Αποτελεί πάγια θέση μου η αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι απολύτως αναγκαία η εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων το οποίο θα συμβάλλει στη διοικητική και ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Με βάση τα παραπάνω εκφράζω την αντίθεσή μου στο προωθούμενο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο Κιλκίς και στα Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιαίτερα στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης που αφορά στον επιμερισμό ποσοστών, διαδικασία προδήλως αυθαίρετη και ενδεχομένως αντισυνταγματική σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Θεωρώ απαράδεκτη την ποσόστωση αξιολόγησης των υπαλλήλων και ειδικότερα την υποχρεωτική βαθμολόγηση τουλάχιστον στο 15% – με βαθμό από 1 έως 6 – και ειλικρινά διερωτώμαι τι εμποδίζει το ποσοστό αυτό να διαμορφώνεται στο 40, 50, 60, 70, 80% όταν συντρέχουν πραγματικοί και ουσιαστικοί λόγοι επαγγελματικής ικανότητας και ακαταλληλότητας, σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window