Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Κιλκίς

Ανακοινώνει

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 200/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιλκίς, ο Δήμος Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, συνολικά σαράντα (40) ατόμων, με τις παρακάτω ειδικότητες :

 

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ –

Γ. ΚΑΠΕΤΑ 17,

έως 31/12/2020

10

2

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΧΟΣ

1Ο χιλ. Κιλκίς -Μεταλλικού

έως 31/12/2020

26

3

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΧΟΣ

1Ο χιλ. Κιλκίς -Μεταλλικού

έως 31/12/2020

4

Οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας, θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως 31.12.2020.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να έχουν ηλικία από 18   έως 65 ετών και να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα),
  • να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ανακοίνωση

Υπόδειγμα Αίτησης

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window