Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς »

Σας προσκαλούμε στις δώδεκα ( 12 ) του μηνός Απριλίου 2010 ημέρα και ώρα 13,00 π.μ. να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (α/α 7η ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επιβολή διοικητικής ποινής σε άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας των έργων:

α) Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση δρόμων Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ . Δ 09/2010
β) Ασφαλτοστρώσεις και κρασπεδώσεις δρόμων Δήμου Κιλκίς και αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων του Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 01/2010

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ανακαίνιση WC τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 24/2010 προϋπολογισμού 12.000,00 €

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάθεση σύνταξης των μελετών:

α) Τοπογραφική αποτύπωση για αναπλάσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης του Κιλκίς προϋπολογισμού 13.433,54 €
β) Τοπογραφική αποτύπωση για ποδηλατοδρόμους στο Κιλκίς προϋπολογισμού 13.433,54 €

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής
του Δήμου Κιλκίς


Δημήτριος Τερζίδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window