Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς »

Σας προσκαλούμε στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,00 π.μ. να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (α/α 18η) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση προέκγρισης για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού επ΄ ονόματι του υπαλλήλου Διαμαντίδη Ιωάννη για προμήθεια προϊόντων ξυλοκατασκευής

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης των έργων:

α) Αναπλάσεις παιδικών χαρών ΤΔ Κικλίς αριθ. Μελ. Δ 54/2010

β) Κατασκευή – βελτίωση περιφράξεων και διαδρόμων των κοιμητηρίων του ΤΔ Λειψυδρίου αριθ. Μελ. Δ 49/2010

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πεζόδρομου στο ΟΤ Γ 307

ΘΕΜΑ 5ο: Έλεγχος απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου Κιλκίς 2009

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής
Δήμου Κιλκίς

Δημήτριος Τερζίδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window