Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς »

Σας προσκαλούμε στις είκοσι (20) του μηνός Ιουλίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00 π.μ. να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (α/α 17η) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση προέκγρισης για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή βάσεων ρομποτικών κάδων αριθ. Μελ. Κ 31/2010

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : Παρεμβάσεις στο πάρκο Ζωοπάζαρο αριθ. Μελ. Δ 46/2010

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας παροχής υπηρεσίας από θερινή κατασκήνωση για το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ΑΜΕΑ & Αδελφοποιημένου Δήμου Λατσιών Κύπρου έτους 2010

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για το Δήμο Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 64/2009

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για την προμήθεια επίπλων εξοπλισμού για ανάγκες Δήμου αριθ. Μελ. Δ 58/2010

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής
Δήμου Κιλκίς

Δημήτριος Τερζίδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window