Γενικά - Επικαιρότητα|

Ο Δήμος Κιλκίς στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» καλεί τους:

Α) επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4497/17, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων,

Β) κατόχους επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του ν. 4264/2014,

Να προσέλθουν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων (παλιό Δημαρχείο) προκειμένου να θεωρήσουν τις ως άνω άδειες έως το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 (από τις 09:00 έως τις 14:00)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠAΙΤΟΥΝΤΑΙ εδώ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window