Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Κιλκίς Ανακοινώνει πως :

 

    Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 98/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κιλκίς, ο Δήμος Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων (04) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας (πυρασφάλειας) του Δήμου Κιλκίς, συνολικά  δέκα (10) ατόμων, με τις παρακάτω ειδικότητες:

 

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Διάρκεια Σύμβασης
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2 Έως τέσσερις (04) μήνες
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 Έως τέσσερις (04) μήνες
3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 6 Έως τέσσερις (04) μήνες

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 25/04/2024 έως και 08/05/2024.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΕΔΩ .pdf

Δείτε την Περίληψη της  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΕΔΩ .pdf

Δείτε την ΑΙΤΗΣΗ : ΕΔΩ .word  .pdf

Δείτε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (βασική)  : ΕΔΩ .word .pdf

Δείτε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για χειρισμό μηχανημάτων)  : ΕΔΩ  .word .pdf

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window