Δελτία Τύπου|

Εκατόν δεκατρείς (113) θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης έχει διασφαλίσει ο Δήμος Κιλκίς από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφορά συνολικά την πλήρωση 36.500 ειδικοτήτων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Η ανάσχεση της τοπικής ανεργίας και η αποφυγή της περιθωριοποίησης των μακροχρόνια ανέργων εντάσσονται στις προφανείς επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν νέα χρήσιμα εφόδια για το μέλλον. Άλλωστε στις πρόνοιες του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα είναι η υποχρεωτική κατάρτιση και η πιστοποίηση των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων που θα εργαστούν στο Δήμο.

Ως προς την επιλογή των ειδικοτήτων που πρότεινε ο Δήμος Κιλκίς και έτυχαν της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργείου, αυτή στηρίχθηκε στην κάλυψη άμεσων αναγκών του σε προσωπικό, στην ενίσχυση των επιδόσεων έργου σε δημοτικές υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη που βελτιώνουν την καθημερινότητά του. Προς τούτο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη του διοικητικού έργου, στην καθαριότητα και στο πράσινο, σε εργασίες κατασκευών και στη συντήρηση δημοτικών υποδομών.

Η δημόσια πρόσκληση έναρξης του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ στις αρχές Μαϊου και οι αιτήσεις θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο.

Το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και αποσκοπεί: α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Οι προσλήψεις οκτάμηνης απασχόλησης στο Δήμο Κιλκίς αφορούν τις κάτωθι ειδικότητες:

Π.Ε. Γεωπόνων (2)

Π.Ε. Δασκάλων (1)

Π.Ε. Δασολόγων (1)

Π.Ε. Διοικητικού – Διοικητικού Οικονομικού (7)

Π.Ε. Κτηνιάτρων (1)

Π.Ε. Φιλολογίας (1)

Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (2)

Π.Ε. -Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών (2)

Τ.Ε. Αρχιτεκτόνων τοπίου (1)

Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων (7)

Τ.Ε. Διοικητικού – Διοικητικού Οικονομικού (3)

Τ.Ε. Λογιστικής – Οικονομικού – Οικονομικού Λογιστικού (2)

Τ.Ε. Μηχανολόγων μηχανικών (1)

Τ.Ε. Πληροφορικής (1)

Τ.Ε. Πολιτικών μηχανικών (1)

Τ.Ε. Πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής (1)

Δ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων – Κοινωνικών Επιμελητών (5)

Δ.Ε. Διοικητικού – Διοικητικού Λογιστικού – Λογιστικής – Οικονομικού (11)

Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτηρίων α’ ειδικότητας (2)

Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων (1)

Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνιτών (2)

Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτες οχημάτων (2)

Δ.Ε. Υδραυλικών (3)

Δ.Ε. Πληροφορικής (1)

Δ.Ε. Κηπουρών (3)

Δ.Ε. Κλητήρων – οδηγών β’ κατηγορίας (2)

Δ.Ε. Οδηγών με άδεια οδήγησης γ’ κατηγορίας (4)

Δ.Ε. Μαγείρων (2)

Υ.Ε. Βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών (5)

Υ.Ε. Βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό (2)

Υ.Ε. Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας (21)

Υ.Ε. Βοηθών ελαιοχρωματιστών (5)

Υ.Ε. Εργατών πρασίνου (8)

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window