Προκηρύξεις - Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Κιλκίς

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (02) ατόμων, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», στο Δήμο Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς.

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020

ΩΙ8ΜΩΕΧ-Τ4Β_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

62ΡΛΩΕΧ-6ΘΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window