Γενικά - Επικαιρότητα, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί εκλογή για την ανάδειξη Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Κιλκίς. Για το λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Κιλκίς προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 24215/31.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΡΛΥΩΕΧ-ΠΡΙ) προκήρυξης πλήρωσης της θέσης.

Συνημμένα αρχεία:

Προκήρυξη

Δήλωση Υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση_Βιογραφικό Σημείωμα

Υπεύθυνη Δήλωση_Κωλύματα_Άρθρο 14 Ν. 3852_2010

Υπεύθυνη Δήλωση_Κώλυμα Διορισμού_Άρθρο 15-17 Ν. 3584_2007

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα υποδείγματα, προκειμένου να υποβάλλουν υποψηφιότητα.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window