Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Αναρτούμε τους πίνακες     1. κατάταξης & βαθμολογίας, 2. προσληπτέων & 3. απορριπτέων

της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 του Δήμου μας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102, ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

3) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗ Ή ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ Ή ΕΚΣΚΑΦΕΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ 101

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ 102

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ 103

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window