Γενικά - Επικαιρότητα|

Αφίσα Κέντρο Κοινότητας 2018

Το «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κιλκίς», θα λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και θα εποπτεύεται από αυτή.

Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα δομή, που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄/21.02.2016) και την ΚΥΑ  Δ23/οικ14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854 τ.Β’/30.03.2016),που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους.

Σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα, που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.
Στο Κέντρο Κοινότητας, μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής του Δήμου Κιλκίς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.
Με τη λειτουργία του, το Κέντρο Κοινότητας, επιδιώκει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους, ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window