Γενικά - Επικαιρότητα|

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 71/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2803/13.03.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ο Δήμος Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, που εδρεύει στο Κιλκίς,  συνολικά  είκοσι (20) ατόμων, με τις παρακάτω ειδικότητες:

Α/Α    Ειδικότητα                                                                         Αριθμός Ατόμων    Διάρκεια Σύμβασης
 1       ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων                                                    3                 Έως δύο (02) μήνες
 2       ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων              17                 Έως δύο (02) μήνες

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window