kentro koin logo

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Η πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5002919), με προϋπολογισμό 511.770,00 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κιλκίς λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και θα εποπτεύεται από αυτή.

Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα δομή, που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄/21.02.2016) και την ΚΥΑ Δ23/οικ14435/1135/29.03.2016 (ΦΕΚ 854 τ.Β’/30.03.2016),που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους.

 Σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα, που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας, μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής του Δήμου Κιλκίς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Με τη λειτουργία του, το Κέντρο Κοινότητας, επιδιώκει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους, ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Κιλκίς, ανά άξονα λειτουργίας, είναι οι εξής:

Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, την παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κ.α.

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης, β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και γ) συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων.

Γ. Παροχή Υπηρεσιών, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων όπως συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες , προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους και διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.

 Ωφελούμενοι

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι :

-Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Κιλκίς

-Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)»

-Άτομα ή οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

-Άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού

-Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κιλκίς

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κιλκίς, υποδέχεται καθημερινά το σύνολο των δυνητικά ωφελούμενων της Πράξης.

Στελέχωση του Κέντρου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς είναι στελεχωμένο από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς, δύο Ψυχολόγους, έναν Διοικητικό Υπάλληλο και έναν Μεσολαβητή.

Διεύθυνση:

Ελευθερίου Βενιζέλου 6 (πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς)- πάρκο ΚΗΠΟΣ

Ωράριο λειτουργίας

Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 08:00-16:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2341028099, EMAIL : kentrokoinotitas@dhmoskilkis.gr,

www.e-kilkis.gr

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window