Γενικά - Επικαιρότητα|

Ο Δήμαρχος Κιλκίς

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ(08) μηνών, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, τριών (03) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, ένα (01) ΔΕ Οδηγών Πλυντηρίου Κάδων και είκοσι (20) ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς.

Για να δείτε την όλη την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την περίληψη της ανακοίνωσης, πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΣΟΧ 12-2-2019, πατήστε εδώ.

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ 6, πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

 

Επιπλέον:

Για την υπεύθυνη δήλωση για μονογονεϊκές οικογένειες, πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση για τρίτεκνες οικογένειες, πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση για πολύτεκνες οικογένειες, πατήστε εδώ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window