Δελτία Τύπου, Ενημέρωση Πολιτών, Νέα - Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Κιλκίς προσκαλεί τις σχολικές καθαρίστριες που κρίθηκαν επιτυχούσες για την ανάληψη των εργασιών καθαρισμού στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κιλκίς τη σχολική χρονιά 2020-2021, να συγκεντρώσουν το συντομότερο δυνατόν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψής τους.

Παρατίθεται συνοπτικά ο κατάλογος των δικαιολογητικών:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (αφορά την περίπτωση των επιτυχουσών που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια).

  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας και αιθουσών πριν από το 2011 (η βεβαίωση παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου όπου εργάζονταν).

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (υποβάλεται από τους μη δημότες. Οι αλλοδαπές καλούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο αυτού από την αρμόδια αρχή της χώρας τους).

  • Πιστοποιητικό βεβαίωσης πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (για τις πολύτεκνες).

  • Για ειδικές περιπτώσεις π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια, περίπτωση αναπηρίας, οι ενδιαφερόμενες καλούνται να διαβάσουν το παράρτημα της σχετικής ανακοίνωσης για να αποστείλουν τα επιμέρους δικαιολογητικά ή να αποταθούν για περισσότερες διευκρινίσεις στο τηλ. επικοινωνίας 23413 52165.

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά θα ‘’σκαναριστούν’’ και θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ka.sxol@dhmoskilkis.gr

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window