Δελτία Τύπου, Ενημέρωση Πολιτών, Νέα - Ανακοινώσεις|

Από το Δήμο Κιλκίς ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι ξεκινούν οι εγγραφές για τη φοίτησή τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Η νέα εκπαιδευτική δομή απευθύνεται σε πολίτες 18 ετών και άνω που για διάφορους λόγους δεν συνέχισαν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση στο Γυμνάσιο και τους προσφέρει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών.

Οι εγγραφές γίνονται στην Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού & Διά Βίου Μάθησης (Γ. Καπέτα 17 – είσοδος Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Κιλκίς) από τις 8:30 έως τις 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες (υπεύθυνος Λάζαρος Κοζάρης)

τηλ. επικοινωνίας 23413 52212.

Για την εγγραφή απαιτούνται:

– η συμπλήρωση αίτησης (η αίτηση προσφέρεται και διαδικτυακά στο www.e-kilkis.gr με αναζήτηση στο μενού Ενημέρωση Πολιτών > Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας)

– φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

– φωτοτυπία απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Ο Δήμος Κιλκίς καλεί τους ενδιαφερόμενους να ξαναπιάσουν το νήμα της γνώσης και να φοιτήσουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

 

 

 

 

 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από θετική εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, και θα λειτουργήσει στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Είναι δημόσιο σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνεται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (ν.2525/1997), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΣΔΕ είναι ανοικτό και ευέλικτο. Στη διαμόρφωσή λαμβάνονται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων από τον περίγυρό τους αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο αξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία. Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα, «μαθήματα», του ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και στην κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, κλπ). Τα διδασκόμενα μαθήματα, που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος είναι τα εξής:

  1. Ελληνική Γλώσσα

  2. Μαθηματικά

  3. Πληροφορική

  4. Αγγλικά

  5. Κοινωνική Εκπαίδευση

  6. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

  7. Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή

  8. Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών

  9. Προσανατολισμός –Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από Συμβουλευτική Προσανατολισμού σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και Συμβουλευτική Ψυχολογία για την καλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευομένων σε ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΣΔΕ είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, δύο σχολικά έτη, που διακρίνονται σε δύο εννεάμηνες περιόδους. Το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες (20 ώρες καλύπτονται από διδασκόμενα μαθήματα, 2 ώρες από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 3 ώρες από εργαστήρια διαφόρων δραστηριοτήτων – projects).

Σκοπός του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η συνολική ανάπτυξη των
εκπαιδευομένων, η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της
εργασίας.


Εκπαιδευτικά οφέλη

– Ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.

– Επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

– Απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.

– Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.

 

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window