Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΣΤΟ  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: (ΑΔΑ: ΨΩΘΟΩΕΧ-Ι4Μ)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window