Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς »

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση ( α/α 4η ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις δεκαεννέα ( 19 ) του μηνός Απριλίου του έτους 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων:

α) Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων πόλης Κιλκίς αριθ. Μελ. Κ 23 / 2010 προϋπολογισμού 6.911,52 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ
β) Oικοδομικές εργασίες στο χώρο του κοινοτικού καταστήματος Σταυροχωρίου ΤΔ Σταυροχωρίου αριθ. Μελ. Δ 18/2010 προϋπολογισμού 45.000,00 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2Ο: Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας : Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης έτους 2010 αριθ. Μελ. Δ 62/2009 προϋπολογισμού 150.000,00 € χρηματοδότηση Δημοτικά έσοδα

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Διάνοιξη αγροτικής οδού κατασκευή γέφυρας στο αγρόκτημα Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 51/2009

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : Αποκατάσταση φθαρέντων οδοστρωμάτων πόλης Κιλκίς αριθ μελ. Δ 23/2008

ΘΕΜΑ 5ο : Παράταση προθεσμίας περαίωσης των έργων :

α) Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις δρόμων Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 71/2008
β) Αναπλάσεις πάρκων Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 45/2009
γ)Αναπλάσεις παιδικών χαρών ΤΔ. Χωρυγίου αριθ. Μελ. Δ 46/2009

ΘΕΜΑ 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010.

ΘΕΜΑ 7Ο: Αγορά από το Δήμο Κιλκίς των αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Βασιλικής Θ. Νομικού και Γεωργίας Θ. Νομικού αγροκτήματος Κιλκίς

ΘΕΜΑ 8ο: Αποζημίωση ποσού 616,28 € για το αριθ. 2331γ τεμάχιο λόγω επέκτασης, στην κα. Νομικού Βασιλική.

ΘΕΜΑ 9ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 320.841,00 € από Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ένταξη συνεχιζόμενων και νέων έργων

ΘΕΜΑ 10ο : Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση της οριστικής μελέτης για την ΄΄Ανάπλαση της περιοχής Δημοτικού Πάρκου – Κήπου ΄΄της πόλης του Κιλκίς

ΘΕΜΑ 11o: Κατάθεση πρότασης Δήμου Κιλκίς στο ΕΣΠΑ στην κατηγορία πράξης 6101- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013.

ΘΕΜΑ 12ο : Κάλυψη εξόδων μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας στο Δήμο Λατσιών της Κύπρου.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και κάλυψη εξόδων μετακίνησης.

ΘΕΜΑ 14ο: Εκμίσθωση αναψυκτηρίου ΓΑΛΗΝΗ

ΘΕΜΑ 15ο: Συναίνεση του Δήμου Κιλκίς για παραχώρηση από την Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης – Γραφείο Πολιτικής Γης – ΠΚΜ του υπ. Αριθ. 192 οικοπέδου στο ΟΤ 32 έκτασης 2.160 μ2 του συνοικισμού Σταυροχωρίου διανομής έτους 1968, στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιου Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Σταυροχωρίου

Ο πρόεδρος Δημοτικού ΣυμβουλίουΔημήτριος Φωτιάδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window