Γενικά - Επικαιρότητα|

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1545/τ.Β/16-09-2010 η αριθμ. 50975/07-09-2010 η ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών με

ΘΕΜΑ: “Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατά στασης των
εκλογικών εσόδων ? δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές”

Δείτε το ΦΕΚ στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window