2019, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί|

 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Προϋπολογισμός Εσόδων Εξόδων 2019

Πινάκας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. 2019

Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαρτίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Απριλίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΜΑΙΟΣ 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΚΙΛΚΙΣ

Aπόφαση 2η -1η υποχρεωτικη αναμορφωση 2019

Aπόφαση 3η – 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019

Προϋπολογισμός Εσόδων 2019

Προϋπολογισμός Εξόδων 2019

Πινάκας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. 2019

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019


Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαρτίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Απριλίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Αυγούστου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οκτωβρίου 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Νοεμβρίου 2019

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window