2018, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί|

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Προϋπολογισμός Εσόδων 2018

Προϋπολογισμός Εξόδων 2018

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαρτίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Απριλίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαΐου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουνίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουλίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Αυγούστου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σεπτεμβρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οκτωβρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Νεομβρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δεκεμβρίου 2018

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΚΙΛΚΙΣ

Προϋπολογισμός Εσόδων 2018

Προϋπολογισμός Εξόδων 2018

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαρτίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Απριλίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαΐου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουλίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σεπτεμβρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οκτωβρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Νοεμβρίου 2018

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δεκεμβρίου 2018

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window