2017, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί|

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Προϋπολογισμός Εσόδων 2017

Προϋπολογισμός Εξόδων 2017

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαρτίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Απριλίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαΐου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουνίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουλίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Αυγούστου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σεπτεμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οκτωμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Νοεμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δεκεμβρίου 2017

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΚΙΛΚΙΣ

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαρτίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Απριλίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαΐου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουνίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουλίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Αυγούστου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σεπτεμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οκτωμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Νοεμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δεκεμβρίου 2017


Προϋπολογισμός Εσόδων 2017

Προϋπολογισμός Εξόδων 2017

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2017

 


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window