Δελτία Τύπου|

Τη μοναδική ομορφιά του παραλίμνιου χώρου της Δοϊράνης θα καταδείξουν οι αναπλάσεις που έχουν σχεδιαστεί για την περιοχή με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του διασυνοριακού προγράμματος Plan D.oiran Interreg.

Το έργο περιλαμβάνει αισθητικές παρεμβάσεις και τεχνικά έργα στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Λίμνης και σε κοινόχρηστους χώρους.

Ειδικότερα προβλέπονται:

– Κρασπέδωση και κατασκευή πεζοδρομίου και επίστρωσή του με τετραγωνισμένες και ακανόνιστες πλάκες.

– Κατασκευή διαδρόμου περιπάτου πλάτους 2,5 μ κατά μήκος και παράλληλα της υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού στα παρακείμενα οικοδομικά τετράγωνα. Ο διάδρομος θα είναι και αυτός επιστρωμένος με τετραγωνισμένες και ακανόνιστες πλάκες.

– Κατασκευή τάφρου και πλήρωσή της με λίθους από τη μία πλευρά του διαδρόμου για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων.

– Φωτισμός του κτηρίου του Μουσείου Λίμνης με προβολείς που θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του.

– Φωτισμός με τρίμετρους ιστούς στην υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό.

-Προμήθεια και εγκατάσταση καμπύλων και απλών καθιστικών πάγκων και κάδων απορριμμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης βρύσης.

– Ελαιοχρωματισμός του υδραγωγείου και της μεταλλικής δεξαμενής.

– Κηπευτικές εργασίες και ανανέωση του πρασίνου.

Οι ως άνω εργασίες θα περαιωθούν μέσα σε έξι μήνες με βάση την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ’’Κ/Ξ Τεχνοδόμηση Ο.Ε.- Παντελίδης Μενέλαος’’, η οποία έχει εγκατασταθεί στο έργο εδώ και λίγες ημέρες.

Το έργο ανάπλασης Plan D.oiran συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς (85%) και εθνικούς (15%)πόρους των συμμετεχουσών χωρών (πρόγραμμα «Interreg IPA CBC ‘’Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020’’ Programme») με 145.000ευρώ.

ΔΟΪΡΑΝΗ -ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-9

ΔΟΪΡΑΝΗ - ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 1-1

ΔΟΪΡΑΝΗ - ΠΡΟΒΛΗΤΑ 5-1

ΔΟΪΡΑΝΗ -ΠΡΟΒΛΗΤΑ1-1

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window