Νέα - Ανακοινώσεις|

Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο ΚΔΒΜ Δήμου Κιλκίς

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας θα υλοποιηθούν στο ΚΔΒΜ Κιλκίς στο άμεσο χρονικό διάστημα, όσοι ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη Δωρεάν συμμετοχή τους.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 Τα προγράμματα δύναται να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και εργασιακής κατάστασης. Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (επισυνάπτεται) και η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα γραφεία του ΚΔΒΜ απογευματινές ώρες και εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής στο email: kdvmkilkis@gmail.com. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση σε προηγούμενη πρόσκληση και θέλουν να δηλώσουν επιπλέον προτιμήσεις, να απευθύνονται στην Πηνελόπη Θ. Σιούρδα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς, κιν. τηλ. 6975851511, τηλ. 23410 20041 απογευματινές ώρες

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window