Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για ΣυντήρησηΕπισκευή, Προμήθεια Ανταλλακτικών ΟχημάτωνΜηχανημάτων Έργου Δήμου Κιλκίς

Συντήρηση και επισκευή του συνόλου των οχημάτων και των μηχανημάτων του, αναθέτοντας σε εξωτερικά συνεργεία τις εργασίες αυτές. Αφορά τις πάσης φύσεως εργασίες επισκευής και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και γεωργικών ελκυστήρων (με τα παρελκόμενά τους) του Δήμου, που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της διετίας 2021 και 2022.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window