2020, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί|

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΟΠΔ 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαρτίου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Απριλίου 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαρτίου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Απριλίου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαΐου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ιουνίου 2020

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window