Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά είκοσι (20) ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς.

Ανακοίνωση

Περίληψη Ανακοίνωσης

Παράρτημα

Υπόδειγμα Αίτησης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window