Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την: “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου-φωτοτυπικού χαρτιού –Αναλωσίμων Εκτυπωτικών μηχανημάτων Πληροφορικής -α)φωτοτυπίες σχεδίων & χαρτών, β) σάρωση σε αρχείο σχεδίων & χαρτών έτους 2021 και 2022”

Ποσού 58.292,90 € με ΦΠΑ”

Αριθμός Μελέτης: ΠΡ 4/2021

  • ΟΜΑΔΑ Α. Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
  • ΟΜΑΔΑ Β. Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών μηχανημάτων Πληροφορικής
  • ΟΜΑΔΑ Γ. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
  • ΟΜΑΔΑ Δ .α) Φωτοτυπίες σχεδίων – χαρτών β) Σάρωση σχεδίων – χαρτών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς

Δείτε τα Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Κατατέθηκε στην υπηρεσία μας υπόμνημα που αφορά την ΟΜΑΔΑ Β: Το υπόμνημα και η απάντηση της υπηρεσίας μας επισυνάπτονται:

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window