Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου για την Εκπόνηση ενός Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

Ο Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σύμβουλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Κιλκίς.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Μέσω του προγράμματος Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου ” στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window